******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดแสนทอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง

ยอดดอยอินทนนท์

ช้างไถนา
 
 
 
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยม่อนจอง
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ กวางผา หรือม้าเทวดา ช้างป่า และยังเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล มีทัศนียภาพที่สวยงาม เส้นทางเดินบนสันดอยไปสู่ยอดสูงสุดกว่า 3 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวที่เปิดโล่ง ทางด้านซ้ายเป็นหน้าผาสูงมองลงไปจะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน รวมถึงเป็นแหล่งของกุหลาบพันปีขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์มาก ในช่วงฤดูหนาวจะออกดอกสีแดงสะพรั่งงดงามยิ่งนัก และจะมีนกนานาชนิดมาดูดกินน้ำหวานจากกุหลาบ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในช่วงเวลานี้ก็จะได้เห็นทั้งดอกกุหลาบพันปีและได้ดูนกสวยงามได้อีกด้วยติดต่อที่ โทร. 0 5346 7109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอยม่อนจอง เป็นภูเขาที่มีความสูง 1,929 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ในตำบลม่อนจอง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพืชและสัตว์ป่าหายากนานาชนิด เช่น กุหลาบพันปี กวางผาช้างป่าเป็นต้น  เป็น ดอยสวยงาม อีกดอยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะไม่ค่อยรู้จัก  บางคนได้เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเกี่ยวกับดอยม่อนจองว่าที่นี่เป็นแหล่งที่ อยู่ของเลียงผา กวางผา  ดอยม่อนจองไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเป็นเพียงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสังกัดอยู่ กับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าออมก๋อย ผืนป่าดอยม่อนจองเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ป่า เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล ในด้านการท่องเที่ยว ดอยม่อนจองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม บนเส้นทางเดินบนสันดอยไปสู่ยอดสูงสุดกว่า 3 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวที่เปิดโล่ง  ทางด้านซ้ายเป็นหน้าผาสูงมองลงไปจะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทางด้านขวาเป็นป่าทึบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และป่าทางด้านซ้ายนี้ยังมีพันธ์ไม้ที่สำคัญคือต้นกุหลาบพันปี มีขึ้นอยู่เป็นดงๆ แต่ละต้นมีขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าทีนี่เป็นแหล่งของกุหลาบพันปีที่สมบูรณ์ มาก ในช่วงฤดูหนาวจะออกดอกสีแดงสะพรั่งงดงามยิ่งนัก เมื่อกุหลาบพันปีมีดอกก็จะเป็นจุดดึงดูดให้นกสวยงามนานาชนิดมารวมกันที่นี้ เพื่อดูดกินน้ำหวาน นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในช่วงเวลานี้ก็จะได้เห็นทั้งดอกกุหลาบพันปีและได้ ดูนกสวยงามอีกด้วย

 

วิธีการเดินทาง

เข้าทางหลวง สาย 106 เถิน ลี้ ฮอด แล้วแยกเข้า ทางหลวง 1103 เข้าอ.ดอยเต่า มุ่ง ไปอ.ฮอด ก่อน บรรจบกับ สาย 108 เชียงใหม่แม่สะเรียง แล้ว วิ่งตาม สาย 108 ผ่านออบหลวง ก่อนไปแยกเข้าทางหลวง 1099 มุ่งสู่ อ.อมก๋อย จุดหมายแรก คือ หน่วยมูเซอร์ ทำหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จะขึ้นสู่ ม่อนจอง

โดยรถส่วนตัว หรือไปกับรถตู้

จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อถึงฮอดให้เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 108 แยกซ้ายเข้าอำเภออมก๋อย ระยะทางจากฮอดประมาณ 89 กิโลเมตร  จากอำเภออมก๋อย ขับต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่ามูเซอ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงหน่วยมูเซอ จัดเตรียมสัมภาระขึ้นรถขับเคลื่อนสี่ล้อไปส่งยังจุดเริ่มเดินอีก 16 กิโลเมตร  จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดดอย  ลูกหาบ รถ 4WD เจ้าหน้าที่จะจัดการให้โดยท่านต้องแจ้งความจำนงกับทางเขตฯ ว่าต้องการอะไรบ้าง

โดยรถโดยสารประจำทาง

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งสายเหนือ นั่งรถ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ จากเชียงใหม่ขึ้นรถสายเชียงใหม่-แม่ตื่น ไปลงที่หน่วยฯ มูเซอ  ( กำหนดเวลารถออก และราคาค่ารถกรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงกับสถานีขนส่ง )

จากอมก๋อย จะมีรถสองแถวท้องถิ่นวิ่งช่วงเช้าผ่านหน้าหน่วย หรือจะเหมารถจากอมก๋อยให้เข้าไปส่งที่หน่วยฯ มูเซอ ก็ได้

จากหน่วยฯ มูเซอ เช่ารถ 4 WD ขึ้นไปยังจุดเริ่มเดินเท้า

กรณีไปกับทัวร์  สบายๆ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องติดต่อ ไม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไร นอกจากเตรียมเงิน และเตรียมร่างกาย  ทัวร์ดอยมีโปรแกรมจัดขึ้นดอยม่อนจองทุกปี

ระยะทางและเวลาที่ใช้

จากอำเภออมก๋อย ไปหน่วยพิทักษ์ป่ามูเซอ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงหน่วยมูเซอ จัดเตรียมสัมภาระขึ้นรถขับเคลื่อนสี่ล้อไปส่งยังจุดเริ่มเดินอีก 16 กิโลเมตร  จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดดอย จากจุดเริ่มต้นของการเดินเท้าขึ้นยอดดอยม่อนจอง ระยะทางประมาณ 6 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

 

พิกัดทาง gps

            N17 35.263 E98 31.650 Alt.1309m.

เบอร์ติดต่อ

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย หรือ สำนักงาน ททท.ภาคเหนือ เขต1โทร 0-5324-8604

0-5324-8607,0-5324-1466

ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว/เวลาเปิดปิด

            ดอยม่อนจองเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้น

ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

            ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก

            เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ  มีแต่ป่ากับภูเขาและวิวสวยๆ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะขึ้นไปเที่ยวจะต้องไปแบบแค้มปิ้ง เตรียมเต็นท์ไปเอง และเตรียมอาหารไปให้พร้อม มีบริการลูกหาบ

 

สถานที่พักใกล้เคียง

            หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน โทรศัพท์ 0-5390-3969

อุทยานแห่งชาติออบหลวงโทรศัพท์  0-8160-2-1290

ร้านอาหารใกล้เคียง

            ร้านป้าผันร้านอาหารของชาวบ้านไม่ทราบเบอร์ติดต่อ

            ร้านละเอียดเยื้องๆกับที่ทำการอำเภออมก๋อยไม่ทราบเบอร์ติดต่อ

เอกสารอ้างอิง

  • Mrhotsia. “เที่ยววัดแสนทองอมก๋อย” [online].  <http://www.hotsia.com/chiangmai/wat-santong-omkoi/index.shtml> (Dec. 15, 2012)
  • วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. “อำเภออมก๋อย” [online]. (Dec. 15, 2012)
  • Youth Corner Chiangmai.“อำเภออมก๋อย” [online]. (Dec. 15, 2012)
  • อมก๋อยรีสอร์ท. “อมก๋อยรีสอร์ท” [online]. (Dec. 15, 2012)
  • ทัวร์ดอย. “ม่อนจองดอย” [online]. (Dec. 15, 2012)
  ที่ตั้ง: จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 แล้วแยกซ้ายจาก อ. ฮอดเข้าทางหลวงหมายเลข 1099 ไปจนถึงตัว อ. อมก๋อย และตรงต่อไปตามทางหลวง 1099 ประมาณ 40 กิโลเมตร จะพบหน่วยมูเซออยู่ซ้ายมือ จากหน่วยฯ ไปยังจุดเริ่มเดินอีกประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ และคนขับที่มีความชำนาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพทางเป็นลูกรัง และแคบคดเคี้ยวริมผา ดอยม่อนจองเป็นมีความสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองไทย
ติดต่อ: โทร. 0 5346 7109 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th