******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

ล่องเรือยางแม่น้ำแม่แตง

ถนนคนเดินวัวลาย

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง
 
 
 
 
น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง
  น้ำพุเย็นเจ็ดสี หรือ น้ำตกบัวตอง
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง สลับกับหุบเขาและลำห้วย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 400-900 เมตร บริเวณน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและหุบเขาคล้ายกับกะทะ มีสภาพป่าสมบูรณ์และร่มรื่น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ มีจุดชมวิวที่สวยงาม ลำห้วยที่สำคัญคือห้วยแม่ป๋อน น้ำกเป็นน้ำแร่ซึ่งมีแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วไหลเป็นลำธารและน้ำตกขนาดเล็ก มีพื้นดินใต้ลำธารเป็นแข็งสีขาวไม่ลื่น เป็นประกายดูสวยงามน่าชมยิ่งนัก

แหล่งต้นน้ำอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ลักษณะ ของน้ำตกบัวตอง มีลักษณะเป็นหน้าผาลาด ถูกปกคลุมด้วยหินปูน จึงทำให้น้ำตกมีความแปลก แปลกตรงที่ว่านี้คือ ตัวน้ำตกจะมีพื้นหลังเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสีของหินปูนที่เกาะอยู่ เนื่องจากความที่หินปูนไม่ลื่นจึงทำให้สามารถเดินขึ้นตัวน้ำตกได้อย่าง ปลอดภัยนับเป็นความแปลกที่หาได้ยากอีกแห่งหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นอกจากน้ำตกแล้วยังมี น้ำพุเจ็ดสี มันบ่อน้ำที่มีน้ำไหลออกมาจากพื้นดิน เพราะว่า วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี น้ำตกบัวตอง และ น้ำพุเจ็ดสี อยู่ในเขตของวนอุทยานน้ำตกบัวตองและ น้ำพุเจ็ดสี เป็นเวลาถูกแสงแดดส่อง จะทำให้เกิดประกายเป็นสีรุ้ง จึงได้ชื่อว่า “น้ำพุเจ็ดสี” ที่น้ำตกสีรุ่งก็เพราะว่ามีน้ำตกหลผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 8ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า แม่แตง บริเวณน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี มีสภาพป่าสมบูรณ์และร่มรื่น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและหุบเขาคล้ายกับกะทะใกล้กับน้ำตก มีจุดชมวิวที่สวยงามและมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ราบสามารถจัดตั้งเป็นแคมป์ไฟ หรือ ลานจอดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

น้ำตกบัวตอง

น้ำตกบัวตอง เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีความลาดชันประมาณ 50 องศา มีทั้งหมด 2 ชั้น นอกจากนี้ตลอดลำธารน้ำตกชึ่งจะไหลลงสู่ลำห้วยแม่ป๋อน จะมีความร่มรื่นและมีน้ำตกขนาดเล็กๆ สวยงาม

กิจกรรม :  • เที่ยวน้ำตก
  • ชมพรรณไม้�


น้ำพุเจ็ดสี

เป็นบ่อน้ำพุเย็น มีขนาด 6 X 8 เมตร มีน้ำพุไหลพุ่งออกจากใต้ดินตลอดปี น้ำใส เป็นประกายสีรุ้งเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกบัวตอง โดยน้ำจะไหลไปตามลำธาร จนถึงน้ำตกบัวตอง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร

กิจกรรม :  • ชมพรรณไม้
  • ชมทิวทัศน์�


การเดินทาง

รถยนต์ การเดินทางไปวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ด ตามถนนสายเชียงใหม่-อำเภอพร้าว ตรงหลักกิโลเมตรที่ 48-49 ก็จะมีทางแยกขวามือเข้าไปวนอุทยาน อีกประมาณ 2.6 กิโลเมตร ก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี

พิกัด GPS

ละติจูดที่ 19.079315

ลองติจูดที่ 99.080492

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ต. แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150�� โทรศัพท์ 0 5328 2385

ช่วงเวลาการเดินทาง

2 ชั่วโมง 30นาที

ช่วงระยะเวลาในการท่องเที่ยว ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน

ค่าบริการในการเข้าชม ฟรี

สิ่งอำนวยความสะดวก  • ลานกางเต็นท์�มีพื้นที่กางเต็นท์ พร้อมห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ไว้บริการนักท่องเที่ยว


  • ห้องน้ำ-ห้องสุขาชายหญิงไว้บริการ

สถานที่พัก

วนอุทยานไม่มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว หากสนใจที่จะไปพักผ่อนหรือไปพักแรม โปรดนำเต็นท์ไปเอง และควรนำอาหารไปด้วย ก่อนการพักแรมขอให้ติดต่อขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานโดยตรง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ 16 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5328 2385 ในวันและเวลาราชการ�

นอกจากนี้มีที่พักใกล้เคียงคือ  • อ้อมดอยรีสอร์ท สามารถติดได้ทางเว็บไซด์�http://www.sawadee.co.th/hotel/653224/Aomdoi-Resort#gotop


เอกสารอ้างอิง  • วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี :�http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=51&lg=1
  ที่ตั้ง: น้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ตั้งอยู่ที่แยกกิโลเมตรที่ 42 สายเชียงใหม่?พร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง มีเนื้อที่ประมาณ 9,375 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2537 มีอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ทิศใต้ จดป่าขุนแม่กวงและป่าสันทราย ทิศตะวันออก จดแนวเขตสวนป่าแม่หอพระ แปลงที่ 2518 (สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) ทิศตะวันตก จดป่าสันทรายป่าแม่แตง
ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 5328 2385 คลิกดูแผนที่
Email: reserve@dnp.go.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th