******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

บ้านจ๊างนัก

วัดป่าตึง

ป่าดงปงไหว
 
 
 
 
ป่าดงปงไหว
  ป่าดงปงไหว
?เหยียบย่ำพลันสั่นไหว คล้ายแผ่นดินสะเทือน? สันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยวอเตอร์เวิรล์ด ซึ่งเป็นยุคที่มีการยกตัวขึ้นสูงพ้นน้ำทะเล และเป็นยุคของการสะสมตะกอนโคลนตมประกอบกับการทับถมของซากพืช และซากสัตว์ผ่านกาลเวลามาช้านานนับพันปีจึงทำให้เกิดสภาวะ ?ปงไหว?

 

ปงไหว เป็น ภาษาล้านนา หมายถึง เขตดินพรุ เป็นที่ชุ่มน้ำ มักเกิดในแหล่งชุ่มชื้น หรือเขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเดินหรือขย่ม ผิวดินจะสะเทือนไหวได้ บริเวณ "ป่าดง ปงไหว" ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง และบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นป่าหนาทึบ ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจน แต่จากการบอกเล่าของ ผู้เฒ่า และ ผู้รู้ในหมู่บ้านเล่าว่า เดิมเป็นสถานที่พักแรมของพ่อค้าต่างถิ่นที่สัญจรขนส่งสินค้า โดยจะนำวัวต่าง ม้าต่าง มาพักแรม ที่ดอยน้อย (สมัยก่อนเรียกว่าดอยแกลบ) และเจดีย์กู่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถพบพระธาตุ และบ่อน้ำ เก่าแก่ตั้งอยู่ ชาวบ้านเล่าว่าได้มีคนมาขโมยขุดของมีค่าไปและชาวบ้าน ก็ยังได้พบ โบราณวัตถุที่ชนเผ่าลัวะฝังไว้อยู่ด้วย อีกทั้ง ยังมีเศษซากโบราณสถานอยู่ ปัจจุบันได้สูญหายไปบ้าง สำหรับ "ป่าดง ปงไหว" ก็เป็นสถานที่มีแผ่นดินดูด เวลาชาวบ้านสมัย ก่อนนำโค กระบือ มาเลี้ยงก็จะถูกปงดินตรงนั้นดูด ทำให้เสียชีวิตและข้าวของ จนมาถึงปัจจุบันนี้ยังมีน้ำชุ่มชื้น และมีปลาเป็น จำนวนมาก บริเวณดังกล่าวยังเป็นลาน จักจั่นข่วงเจิง (ที่คนสมัยก่อนใช้ฝึกซ้อม เจิง หรือศิลปะป้องกันตัวเชิงมวย และเชิงรบ)

ชาวบ้าน บ้านม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง และชาวบ้านตำบลห้วยทราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในตำนานและความสมบูรณ์ ของผืนป่าชุมชนนาม "ป่าดง ปงไหว" จึงได้หารือร่วมกันในการพัฒนาอนุรักษ์ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้จัด ทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมรองรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอสันกำแพง ตามแนวทาง การท่องเที่ยวแบบมีความสนใจพิเศษ (Special Interested Tourism) ในโลกยุคที่สามนี้

วิธีการเดินทาง

รถยนต์หรือจะใช้บริการรถประจำทาง   เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสันกำแพงสายเก่า เดินทางไปประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอำเภอสันกำแพง ไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงตำบลวัวแดง มีวัวแดง 2 ตัว ให้ไปตัวที่ 2 เลี้ยวซ้ายจะถึงบ้านดงปงไหวและแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

ระยะทางและเวลาที่ใช้เดินทาง:

อยู่บนทางหลวงหมายเลข 1006 (สันกำแพง – แม่ออน) และเพียง 6 กิโลเมตรจากตัวเมืองสันกำแพงก็เห็นป้ายทางเข้าป่าดงปงไหวอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปตามถนนลาดยางเล็กๆ เส้นทางค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อย แต่มีป้ายบอกตลอด จนกระทั่งพ้นเขตถนนลาดยางเข้าสู่ถนนดินลูกรังวิ่งเลียบไปตามคลองชลประทานราว 500 เมตร ก็มาถึงบริเวณลานจอดรถ และจากจุดนี้ต้องเดินต่อไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึง ‘ปงไหว’       

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อข้อมูล:

คุณกัญญ์ณณัฐ หัวเมืองลาด เลขานุการชมรมฯ

โทร 080-8548499/082-8966386

นางจันทร์ฉาย ธิมะโน 085 - 7212974

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน:  ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสันกำแพง

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

·       สนุกกับการเก็บเห็ดตลอดฤดูฝน

·       เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ชมผลไม้ใน

·       วรรณคดี เช่น นมวัว/นมควาย/นมแมว

·       เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน เก็บไข่จักจั่น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในชุมชนได้แก่

·       ป้ายบอกทาง

·       ถนน ลานจอดรถ

·       ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

·       ระบบการการติดต่อสื่อสาร

·       ร้านขายของที่ระลึก

 

ติดต่อได้ที่ โทร. 08 9559 3906, 08 6919 3188

 

 

สถานที่ใกล้เคียง:

  • วัดร้องวัวแดง
  • รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แปลงเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
  • G&M German Sausage บุฟเฟ่ต์ 

เอกสารอ้างอิง

  • ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ : http://library.cmu.ac.th/ntic/knowledge_show.php?docid=
  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ระหว่าง บ้านป่าตึง หมู่ 4 ต. สันทราย และบ้านม่วงเขียว หมู่ 7 ต. ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th