******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

น้ำพุร้อนโป่งกวาว รีสอร์ท แอนด์ สปา

อุทยานแห่งชาติออบขาน

ไร่สตรอเบอรี่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง

ม่อนอังเกตุ

สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ
 
 
 
 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
  อุทยานแห่งชาติขุนขาน
สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจและพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติอันสวยงาม มีน้ำตก หน้าผา ถ้ำ หลายแห่งเหมาะสมให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณา กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งที่ 934/2536 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2536 ให้นายสุรศักดิ์ วุฒิอิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ มาดำเนินการสำรวจจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า ?อุทยานแห่งชาติขุนขาน? ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 อุทยานแห่งชาติขุนขานได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 126 ของประเทศไทย โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 43 ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 มีเนื้อที่ประมาณ 129,959 ไร่ หรือ 207.93 ตารางกิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขานตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18 องศา 46 ลิปดา ถึง 19 องศา 02 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 98 องศา 23 ลิปดา ถึง 98 องศา 49 ลิปดาตะวันออก อาณาเขตทิศเหนือจด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติออบขาน ท้องที่ตำบลบ่อแก้ว ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกจด เขตอำเภอแม่ริม ท้องที่ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตกจด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลแม่แดด ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยทั่วไป มีความสูงตั้งแต่ 500-1,708 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่สุงที่สุดคือ ยอดดอยปุงเกี้ย สูง 1,708 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแม่ขาน และแม่น้ำแม่แจ่ม แม่น้ำทั้ง 2 สาย ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

 

 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไป 23 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,380 มิลลิเมตร

 

วิธีการเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางไปได้ 2เส้นทาง ดังนี้

- ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107สายเชียงใหม่ - ฝาง ระยะทาง 16กิโลเมตร ถึงอำเภอแม่ริม แยกซ้ายมือไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1096สายแม่ริม - สะเมิง ระยะทาง 35กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอสะเมิง เดินทางต่อไปตามถนน รพช. สายสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ระยะทาง 18กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

- ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอหางดง แยกขวามือไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1296 ระยะทาง 48 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอสะเมิง เดินทางต่อไปตามถนน รพช. สายสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนขาน

 

พิกัดตำแหน่งของอุทยานแห่งชาติขุนขานทาง GPS

- พิกัด 18.8539664, 98.6220668

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ห้องสุขาชาย มีห้องสุขาชายให้บริการ

- ห้องสุขาหญิง มีห้องสุขาหญิงให้บริการ

- สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์ มีพื้นที่กางเต็นท์ พร้อมห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ไว้ให้บริการ ท่านสามารถนำเต็นท์มากางเอง หรือติดต่อขอใช้บริการเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีค่าบริการอยู่หลายอัตราขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดของเต็นท์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักเต็นท์ขอให้ติดต่อสอบถามกับอุทยานแห่งชาติโดยตรง และมีสวนหย่อมริมลำน้ำแม่โต๋ 2หลัง

 

สถานที่ติดต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนขาน สำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 ถ.เจริญประเทศ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ (053) 818348 โทรสาร (053)818348 อีเมล reserve@dnp.go.th

ช่วงเวลาเปิด-ปิด

วันเปิดทำการ :ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ:06.00 – 18.00  น.

เอกสารอ้างอิง

  • อุทยานแห่งชาติขุนขาน: http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=189&lg=1

  ที่ตั้ง: ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติขุนขาน หมู่ 1, ต.แม่สาบ อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่, 50250 อุทยานแห่งชาติขุนขานอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง และตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่นาจาร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทรศัพท์:086 730 1384 คลิกดูแผนที่
Email: reserve@dnp.go.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th