******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
บ้านเปียงหลวง
เป็นด่านชั่วคราวที่เปิดการค้าขายชายแดนในระดับท้องถิ่น ในยามเหตุการณ์สงบด่านจะเปิดให้ชาวบ้านในละแวกข้ามมาค้าขายกันได้ ชาวบ้านในตำบลนี้เป็นจีนฮ่อ และไทยใหญ่ โดยชาวจีนฮ่อนั้นอพยพเข้ามาในสมัยเจียงไคเช็ค แ ..
ที่ตั้ง: อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า มีด่าน ?ช่องหลักแต่ง?
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นล่างเป็นที่ตั้งสำนักงาน ห้องผลิตสื่อ และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บริเวณสวนล้านนา ร.9 ถ. โชตนา อ. เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: โทร. 0 5321 0872, 0 5311 2716 โทรสาร 0 5321 0872
คุ้มเสือแม่ริม
มีเสือขนาดเล็ก, กลาง และใหญ่จำนวนมาก ที่ถูกฝึกฝนให้มีความเชื่อง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัส และถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับเสือ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จากสามแยกเข้าสู่อำเภอสะเมิงไปเพียง
ติดต่อ: โทร. 0 5329 9363, 0 5386 0704
พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ ปี พ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ..
ที่ตั้ง: บนกิโลเมตรที่ 41.5 ตั้งอยู่ซ้ายมือของถนนขึ้นดอยอินทนนท์ เลยจุดชมวิวไปอีก 500 เม
ติดต่อ: โทร. 0 5328 6729, 08 3315 7890
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาป่าไม้และด้านการเกษตรที่เหมาะกับบริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ ในศูนย์ ..
ที่ตั้ง: ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5338 9163, 0 5338 9228-9
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ครั้งนั้น พระบาท สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวางเป็นครั้งแรก ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ บ้านขุนวาง หมู่ 12 ต. แม่วิน อ. แม่วาง ในแนวเทือกเขาอินทนนท์ ห่างจา
ติดต่อ: โทรศัพท์ 053-114133
ดอยปู่หมื่น
..
ที่ตั้ง: ดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชี
ติดต่อ: Tel. 0 2579 7586-7
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
ติดต่อ: 053-216203 , 087-979-0595
ดอกไม้การ์เด้นท์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ บนพื้นที่ 24 ไร่ ในตำบลน้ำแพร่ มีการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้หลายชนิด เห็ด การทดลอง และวิจัยพันธุ์พืชต่าง ๆ กว่า 500 ชนิด และวิทยากรบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ..
ที่ตั้ง: พื้นที่ 24 ไร่ ในตำบลน้ำแพร่
ติดต่อ: โทร. 08 9433 9045
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กำปอง
บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ด บ้านแม่กำปองอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตรเศษ ลักษณะ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปอง ต. ห้วยแก้ว อ. แม่ออน
ติดต่อ: โทร. 08 5675 4598, 0 5331 5111, 0 5331 5113
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


สุภาฟาร์มผึ้ง

สมชายผ้าไทย

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

ตลาดวโรรส

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th