******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่
 
 
 
 
หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามประณีต และมีชื่อเสียง ส่งออกเป็นสินค้า OTOP และสินค้าออกต่างประเทศมานาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตได้ทุกวัน ..
ที่ตั้ง: บ้านสันทราย ม. 12 ต. ศรีดงเย็น
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดพุทธเอิ้น
ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอิ้น ก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ ?โบสถ์น้ำ? ที่สร้างในสระสี่เหลี่ยม โดยปักเสาลงในน้ำ ล้อมรอบด้วยกำแพง ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษ เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามต ..
ที่ตั้ง: สวนสนบ่อแก้ว อยู่บนเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36 (อยู่เลยออบหลวงไปไม่
ติดต่อ: โทร. 0 2579 7586, 0 2579 5344
วัดกองกาน
เป็นวัดสำคัญของชาวแม่แจ่ม เนื่องจากภายในวิหารมีพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ำองค์พระกันทุกปี พระเจ้าตนหลวงนี้เป็นแบบล้านนา และมีขนาดให ..
ที่ตั้ง: ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งอยู่ห่างจากตัว อ
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
วัดหนองพันเงิน
มีหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุเก่าแก่นับหลายพันปี มีถนนลาดยางเข้าถึงวัด โดยผ่านหน้าโรงพยาบาลสันป่าตองไปประมาณ 5 กิโลเมตร ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 บ้านหนองพันเงิน ต. ยุหว่า
ติดต่อ: โทร. 0 5331 1258, 0 5331 1233
วัดดอยแม่ปั๋ง
วัดแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เคยจำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึงมรณภาพ ในปี พ.ศ. 2528 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือวิหารไม้ กุฏิหลวงปู่แหวน กุฏิไม้ที่เรียกว่า ?โรงย่างกิเลส? หรือ ?โรงไฟ? ศาล ..
ที่ตั้ง: วัดดอยแม่ปั่ง ตั้งอยู่บ้านแม่ปั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปั่ง อำเภอพร้าว สังกัดคณะสงฆ์
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
เป็นหมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ เช่น หม้อแกง น้ำต้น (คนโทใส่น้ำ) แจกัน หม้อน้ำ ฯลฯ ปัจจุบันมีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิตให้มีรูปแบบ และสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้น ..
ที่ตั้ง: หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุงตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เช
ติดต่อ: โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607
ถนนคนเดินวัวลาย
ถนนคนเดินอีกสายของเชียงใหม่ที่จะมีกันในช่วงเย็นค่ำของทุกเสาร์ ย่านวัวลายเป็นย่านที่มีชื่อเสียงเรื่องของเครื่องเงิน เพราะเป็นถิ่นที่อยู่ของช่างเครื่องเงินที่เดิมเคยอยู่ที่รัฐฉาน ที่ตอนหลังอพยพโยกย้ายมา ..
ที่ตั้ง: อยู่ในเขตอำเภอเมือง ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.0
ติดต่อ: 0 5389 1500-6 โทรสาร 0 5389 1500-6
วัดศรีสุพรรณ
สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ ต่อมาในพุทธศักราช 2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปาฏิหาริย์ (พ ..
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ 100 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5320 0332
วัดพระนอนหนองผึ้ง
จากจารึกที่ปรากฏในวิหารวัดพระนอนได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลัวะ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.1200 พระมหาเถระเจ้าจำนวน 5 รูป ซึ่งติดตามพระนางจามเทวี มาครองนครหริภุญชัย ตามคำเชิญของพระสุเทวฤาษี ..
ที่ตั้ง: บ้านหนอนผึ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ถัด
ติดต่อ: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5311 271
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Next>>


ตลาดวโรรส

สาหร่ายสไปรูลิน่า ยี่ห้อ "มายสไปรูลิน่า"

สมชายผ้าไทย

กาแฟเวียงสรวย (Wieng Suai Coffee)

Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th