จัดงานดนตรีเสียงดัง

งานดนตรี จัดที่cowboy country club ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่  เสียงดังมาก  ชาวบ้านแถวนั้นไม่ได้หลับได้นอน   หลายครั้งแล้ว  ฝากผู้ดูแล จัดการปัญหาด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


Kai - [แก้ไข]
level : Guest
28/10/2018 - 00:15

 
No. 1 [266.216.204]

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า งานดนตรีจัดที่  Cowboy country club อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตร 25 (4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
14/11/2018 - 15:49

 
No. 2 [266.216.207]

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตจัดงานที่ Cowboy Country Club (ลานเนินนุ่ม) ในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ที่ว่าการอำเภอแม่ริม และกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก แจ้งขอความร่วมมือให้มีการควบคุมเสียงการจัดกิจกรรมไม่ให้เกินกฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้ว


admin_aditit - [แก้ไข]
level : Admin
11/12/2018 - 11:38

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ