ร้าน ฮอม บาร์ เสียงดังโครตน่ารําคาญ

ร้าน ฮอม บาร์ เสียงดังโครตน่ารําคาญ


azx001 - [แก้ไข]
level : User
2 Posted
22/10/2019 - 23:40

 
No. 1 [348.297.289]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้แล้ว และได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามหน้าที่ต่อไป หากผลเป็นประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง


กรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้วยความสุภาพ


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
30/10/2019 - 08:47
แก้ไขล่าสุด
30-10-2019 08:49

 
No. 2 [348.297.321]

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าร้านดังกล่าวประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีการแสดงดนตรีและมีใบอนุญาตของงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงนครพิงค์ และพบว่ามีลำโพงตัวใหญ่อยู่ด้านนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว จึงทำให้มีเสียงดังในบริเวณดังกล่าว ส่วนภายในร้านมีผนังกั้นเสียง 4 ด้าน จึงให้คำแนะนำ ดังนี้ 1)  ให้ปรับเปลี่ยนลำโพงที่อยู่ข้างนอกร้าน 4 ตัว ให้มีขนาดเล็กลงและหันหน้าลำโพงเข้าไปภายในร้านเพื่อลดเสียงดังจากลำโพง 2)  เวลาแสดงดนตรีให้ทางร้านตรวจสอบเสียงว่าดังเกินไปหรือไม่และกำหนดมาตรฐานความดังของเสียงตามกฎหมายที่กำหนด


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
17/12/2019 - 15:21

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ