ตี 4 แล้ว ยังไม่ปิด SoundUp หน้าโรงเรียนพาณิช

เห็นใจด้วยครับใกล้บ้านพักคนชรา ใกล้วัด ใกล้ โรงเรียน


ตี 4 ยังไม่ปิด เอาจนพระบิณฑบาต - [แก้ไข]
level : Guest
01/11/2019 - 04:08

 
No. 1 [350.299.293]

อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเรื่องแล้ว และได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามหน้าที่ต่อไป หากผลเ็นประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง


admin_CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
04/11/2019 - 10:54

 
No. 2 [350.299.302]

 ฝ่ายนิติการและการพาณิชยื สำนักปลัดฯ อบจ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร้าน sound up ปิดเกินเวลาถึงตี 4 เสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยุ่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเบื้องต้น จึงได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาะารณสุข พ.ศ.2535 และสบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25(4) และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่แล้ว ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใดจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบอีกครั้ง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
12/11/2019 - 15:48
แก้ไขล่าสุด
12-11-2019 15:49

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ