ผับเปิดเกินเวลา

ร้าน forever อยู่ใกล้ไนท์บาร์ซ่า เปิดเกินเวลาตี4 ปิดประตูหลอกตา แต่ยังมีแขกในร้านจนถึง6-7โมงเช้า ข้างบนร้านเปิดเพลง ข้างล่างแขกยังเพียบ อยากให้เข้าไปตรวจสอบหน่อย


ศิวกร - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
02/01/2020 - 09:13

 
No. 1 [373.322.336]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
02/01/2020 - 15:05

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ