ร้องเรียน บ้านเอื้ออาทรป่าตันอาคาร 22 ชั้น4 เลี้ยงสุนัขส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น

ร้องเรียน บ้านเอื้ออาทรป่าตันอาคาร 22 ชั้น4 ห้อง 507/36


Unchalee - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
08/05/2020 - 11:02

 
No. 1 [404.352.404]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
08/05/2020 - 12:03

 
No. 2 [404.352.410]

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวแล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.45 น. บ้านเอื้ออาทรป่าตัน 2 พบผู้ถูกร้อง รับเป็นเจ้าของสุนัข โดยให้ข้อมูลว่าได้เลี้ยงสุนัข จำนวน 3 ตัว ไว้ในห้องพักอาศัย โดยจะปล่อยสุนัขออกมาขับถ่ายด้านล่างอาคาร ในขณะออกตรวจสอบพบว่ามีกลิ่นเหม็นรบกวนจากสุนัข แต่ไม่พบการเห่าส่งเสียงดังแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาขณะออกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงได้แนะนำตามอำนาจหน้าที่แก่ผู้ถูกร้อง โดยให้เพิ่มการทำความสะอาดภายในห้องพัก/สถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้สม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง พร้อมทั้งให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาดับกลิ่น เพื่อลดการเกิดกลิ่นเหม็นของสุนัข ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติทันทีตั้งแต่วันที่ได้รับการแนะนำ และแนะนำเพิ่มเติมให้หาวิธีป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวนจากสุนัขแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับคำแนะนำ


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
29/05/2020 - 16:50
แก้ไขล่าสุด
11-06-2020 17:29

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ