ข้างบ้านก่อสร้างตึกมีเศษดินหินตกมาหลังคาเสียงดัง ได้รับความเสียหาย

รบกวนดูให้หน่อยคับ ข้างบ้านมีการก่อสร้างตึกสี่ชั้น มีเศษหินเศษดินทรายตกลงมาหลังคาบ้านเรา ได้รับความเดือนร้อนมากคับ เคยแจ้งเขตไปแล้วสุดท้ายมาก็คุยๆๆกันก็กลับ พอข้างบ้านเปลี่ยนผู้รับเหมาก็เหมือนเดิมคับ รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลให้หน่อยคับ  ถนนอารักษ์4 อ.เมืองเชียงใหม่ เข้าซอยมาซ้ายมือคับ ก่อนถึงเจียงลูกชิ้นปลาคับ


Ta33 - [แก้ไข]
level : Guest
13/05/2020 - 10:52

 
No. 1 [405.353.405]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
14/05/2020 - 09:46

 
No. 2 [405.353.414]

เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ตรวจสอบแล้วอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นโรงแรม สูง 4 ชั้น ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งกำชับให้เจ้าของอาคารได้ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน พ.ศ. 2534 เรียบร้อยแล้ว


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
22/06/2020 - 15:35

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ