ร้านหม่าล่าเจ็ดยอด(สันติธรรม) เปิดเกินเวลา ส่งเสียงดังสร้างความน่ารำคาญ

ณ ร้านหมาล่าเจ็ดยอดสาขาสันติธรรม(ตรงข้ามบิ๊กซีมินิซอยเทวัญ)


ผึ้ง - [แก้ไข]
level : Guest
02/09/2020 - 00:45

 
No. 1 [429.377.439]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
02/09/2020 - 13:48
แก้ไขล่าสุด
02-09-2020 13:58

 
No. 2 [429.377.455]

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
29/09/2020 - 16:28

 
No. 3 [429.377.465]

สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกได้รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจสอบพร้อมสายตรวจเขต ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฏหมายแต่อย่างใด และร้านดังกล่าวได้ปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมได้ให้คำแนะนำว่ากล่าว ตักเตือน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง ห้ามเปิดให้บริการเกินเวลา ห้ามจำหน่ายสุราให้บุคคลต่ำกว่า 20 ปี ฯ ซึ่งทางร้านรับทราบดีแล้ว จะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข มิให้มีการส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านอีก ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้กำชับสายตรวจเขต เข้าตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการกระทำความผิดจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป จากการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จึงเห็นควรยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
14/10/2020 - 17:40

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ