เสียงไก่ ร้อง รบกวนมาก ท่าวังตาล สารภี #10

สรุป วิถีชาวบ้าน ช่วยไม่ได้


SAD - [แก้ไข]
level : Guest
25/05/2021 - 10:01

 
No. 1 [555.501.638]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
25/05/2021 - 17:22

 
No. 2 [555.501.639]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องประสานมายังศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 053 998333 ต่อ 434 หรือ 222


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
25/05/2021 - 17:23

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ