เสียงไก่ ร้อง รบกวนมาก ท่าวังตาล สารภี #9

ดังคงเดิม ให้ จนท.ติดต่อผมโดยตรงครับ


SAD - [แก้ไข]
level : Guest
01/07/2021 - 16:06

 
No. 1 [561.507.653]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว จะดำเนินการสอบถามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนดังกล่าว ไปยังเทศบาลตำบลท่าวังตาล เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว เพื่อจะได้แจ้งให้ท่านทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
06/07/2021 - 16:15

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ