ข้างห้องเสียงดังมากตี3-4ไม่หลับไม่นอน

ข้างห้องเสียงดังมากตี3-4ไม่หลับไม่นอน ช่วยมาตรวจสอบทีครับ หอพัก มายเพลสโกวิทย์ ชั้น8 ห้อง 806 ข้างลิฟท์


ข้างห้อง - [แก้ไข]
level : Guest
12/07/2021 - 03:15

 
No. 1 [566.512.656]

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในเบื้องต้นจึงขอให้ท่านแจ้งนิติบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลปัญหาภายในหอพักมายเพลสโกวิทย์ที่ท่านอยู่อาศัยถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อนิติบุคคลจะได้แจ้งเตือนและเข้าไปคุยกับเพื่อนบ้านของท่านเพื่อให้ ลด ละหรือเลิกการสร้างเสียงรบกวน


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
12/07/2021 - 18:09

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ